Affärsidé: ett industrikoncept i tre steg

Utnyttjad biomassans kemiska egenskaper 
för att skapa en fossilfri järnråvara

Europa satsar stora resurser på att ställa om samhället till minskade utsläpp av växthusgaser. Biomassa med mycket låg klimatpåverkan, har sitt ursprung i skogs– och jordbruket och kan användas för produktion av biogas, biobränslen, värme och el. 

Biogas och biobränslen har generellt sett ett högre förädlingsvärde än värme och el och kan därför erbjuda högre avkastning för skogs- och lantbruk, och dessutom få större mängder biomassa att bli lönsam att utnyttja.

Biogas i form av syntetgas eller “syngas”, som huvudsakligen är en blandning av kolmonoxid och vätgas, har samma sammansättning och kemiska egenskaper som den reformerade (fossila) naturgas som används vid dagens produktion av järnsvamp i schaktugnar.

Järnsvamp ersätter rent skrot

När nu allt fler företag för att minska sina stora utsläpp av koldioxid släcker ned sina masugnar och övergår till skrotbaserad stålframställning är risken överhängande att det uppstår brist på skrot av hög kvalitet. 

För Bergslagens olika specialstålverk är detta ett allvarligt hot, vilket skulle kunna avvärjas med lokalt producerad järnsvamp, skräddarsydd för verkens behov av högkvalitativa råvaror.

Biogen koldioxid kan bli råvara för nya produkter och bränslen

Användning av koldioxid, så kallad “Carbon capture and utilisation, CCU, innebär att man samlar in koldioxiden vid källan, gör den flytande och sen transporterar den till en plats där den kan processas till en ny produkt.

Fossilfri koldioxid kan tillsammans med vätgas från fossilfri el bli fossilfri metanol som kan processas vidare till olika material eller bli bränslen. Från gren till flygben så att säga