Ovako

”OVAKOs affär är starkt kopplad till miljömässiga tillämpningar med högpresterande specialstålsprodukter som erbjuder tekniska och miljömässiga fördelar genom hela deras livscykel. Allt som stöder reducerade CO2-utsläpp ligger i OVAKOs intresse, inte minst det som gynnar en ökande användning av återvunnet stål. Med FerroSilva–projektet ser vi en utmärkt lösning på försörjningen av ren järnråvara och därmed fortsatt utveckling mot allt högre grad av återvunnet stål i världen.”

Sveaskog

”Sveaskog är Sveriges största skogsägare och en av landets största leverantörer av virkesråvara till skogsindustri och energisektor. Att den klimatsmarta vedresursen brukas på ett hållbart, resurseffektivt och värdeskapande sätt är centralt för Sveaskog. I FerroSilva finner Sveaskog en innovativ process för att bruka vedråvara och restprodukter från skogsbruket i enlighet med dessa premisser och som därtill bidrar till att stärka den för Sverige så viktiga specialstålsindustrin.”

Lantmännen

”Lantmännen är delägare i Sveriges största träpelletsföretag Scandbio, som förser både industri, kommuner och hushåll med en klimatsmart energilösning för uppvärmning och elproduktion. Träpellets produceras av sågspån från Sveriges sågverk och är en restprodukt från trävaruproduktion. Lantmännen har en stark hållbarhetsagenda och stödjer Sveriges riksdags mål om klimatneutralitet till 2045. Vi ser en stor möjlighet att genom projektet FerroSilva bidra till att uppnå klimatmålen och samtidigt stärka konkurrenskraften inom både skogsnäringen och stålindustrin.”

Uddeholm

”Vi på Uddeholm tillverkar verktygsstål som formar produkter som finns överallt i vår vardag. Vi formar världen, och vi formar den på ett hållbart sätt för både människa och miljö, idag och för framtida generationer. Uddeholm har jobbat med innovation, ständiga förbättringar och utveckling i över 352 år. I och med FerroSilva–projektet fortsätter vi vår innovationsresa.”

Alleima

”FerroSilva-projektet är en innovativ lösning som passar väl ihop med Sandviks mål att halvera våra CO2-utsläpp och utveckla affärsmodeller för återvinning och cirkularitet. 

Redan i dag har Alleima i genomsnitt 82 procent återvunnet material i våra avancerade rostfria stål och speciallegeringar. Med FerroSilva-projektet ser vi en utmärkt lösning att ytterligare utveckla hållbarheten.”