LCA study: [Nurdiawati et al 2023]

FerroSilva och CO2-utsläpp

En livscykelanalys för produktion av stål med användning av DRI från FerroSilva-processen visar på en kolsänka på 845 kg CO2 per ton stål. Inledningsvis växer trädet och tar upp 1205 kg CO2 ur atmosfären. Vid följande processer så skapas direkta eller indirekta utsläpp på 360 kg CO2.

Analysen tar även upp andra påverkansfaktorer.