Vi i FerroSilva strävar efter en dialog med alla goda krafter som vill minska klimatutsläppen och välkomnar dig med ett intresse för denna viktiga fråga att ta kontakt oavsett var i samhället du verkar. Vi deltar löpande i konferenser och webinarer.

Adress:
FerroSilva AB
Box 596
721 10 VÄSTERÅS

Besöksadress:
c/o Kobolde & Partners
Ringvägen 100
Stockholm

Telefon: +46 70 667 8542
(Göran Nyström)
mail: info@ferrosilva.com
orgnr: 559359-4541

Vetenskapliga arbeten publicerar vi i akademisk press och egna arbeten länkas under media

Debattartiklar publiceras i Steel Times International och Green Steel World samt dagspress.

För investerare och arbetsmöjligheter.

LinkedIn är vår kanal och du når oss genom att “connecta” med Rutger Gyllenram.

Peter Samuelsson Göran Nyström Rutger Gyllenram