Process layout: [Zaini et al 2023]

FerroSilva-processen i ett nötskal

FerroSilva-processen bygger på användande av etablerad teknik för förgasning av biomassa och reduktion av högvärdig järnmalmspellets i en schaktugn.

Skogsbiprodukter som toppar och grenar samlas upp och flisas varefter den transporteras till anläggningen. Där torkas flisen innan den förgasas i en fluidbädd. Rågasen måste renas från bland annat tjära innan bildad koldioxid tas bort och den kan användas som processgas för reduktion, så kallad syngas. Den syngas som tillverkas i FerroSilva-processen har samma sammansättning av kolmonoxid och vätgas som reformerad naturgas varför samma typ av schaktugnsprocess kan användas.

En del av syngasen används för att bilda järnkarbider i järnsvampen. Man strävar efter en metalliseringsgrad på minst 92% och en biogen kolhalt på 2%.

Koldioxid som avskiljs från gasreningssteget och toppgasen görs flytande och transporteras vidare för användning som fossilfri råvara.