Ledningsgrupp

Peter Samuelsson (tv) driver arbetet med att uppföra FerroSilvas första fabrik i Hofors.
Tidigare vice VD och teknisk direktör vid Sandvik Materials Technology och forskningsdirektör vid Outokumpukoncernen. Bergsingenjör och teknologie doktor i metallurgi, Kungliga Tekniska Högskolan.

Rutger Gyllenram (th) fokuserar på frågor kring produktion, råvaror, logistik och miljö samt forskning.
Grundare och VD vid Kobolde & Partners. Bergsingenjör och teknologie licentiat i stål- och metallproduktionsteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.

Göran Nyström (mitten) driver marknads och investeringsfrågor.
Tidigare vice VD vid Ovako, produktionsdirektör vid Sandvik Tooling och Sandvik Mining and Construction, marknadsdirektör vid Sandvik Materials Technology. Master of science i materialfysik, Uppsala Universitet.

Ledningsgruppen stöds av:
Karin Reuterskiöld (nedan tv) kring hållbarhets- och finansieringsfrågor.
Partner Forever Sustainable, styrelsemedlem Sjätte AP-fonden, ordförande för Mistra Electrification,(forskningsprogram för samhällets elektrifiering). Tidigare bl a hållbarhetschef och affärsansvarig för 
finansiella institutionskunder i Danske Bank. Fil. kand. företagsekonomi, Uppsala Universitet

Elham Yazdkhasti (nedan th) frågor kring hållbarhet vid utnyttjande av skogs- och sågverksrestprodukter.
Fil Dr vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Kobolde & Partners AB.