Vi revolutionerar stålindustrin

100 000 ton mindre koldioxidutsläpp
40 000 färre bensinbilar
Motsvarigheten i minskade utsläpp
100 000 färre tur- och returresor Stockholm-Tokyo
Motsvarigheten i minskade utsläpp

Men det är bara början.
78 000 000 ton mindre koldioxid skulle släppas ut till atmosfären om all svensk järnmalm förädlades genom FerroSilva-processen.

163 procent
Andel av de utsläpp som genereras i Sverige i dag som FerroSilva-processen skulle ta bort
från atmosfären, om all svensk järnmalm förädlade genom vår fabrik.

Visuellt visa att FS-processen gör det möjligt att tillverka 10 torktumlare/bilar/etc för samma
mängd el som 1 torktumlare/bil/etc med konkurrerande metod. Bild 1 torktumlare vs 10
torktumlare.

Vår första fabrik kommer minska världens koldioxidutsläpp med 100 000 ton per år.

Det motsvarar utsläppen från omkring 100 000 flygresor mellan Stockholm och Tokyo, tur och retur. Eller de årliga utsläppen från nästan 40 000 bensinbilar.


Men det är bara början.
I Sverige bryts årligen 26 miljoner ton järnmalm som förädlas till stål i en mycket koldioxidintensiv process. Varje ton färdigt stål från masugnslinjen ger två ton koldioxidutsläpp.

Det är ohållbart.

Skulle järnmalmen i stället reduceras med FerroSilvas unika produktionsmetod med koldioxidinfångning skulle skillnaden bli nära tre ton koldioxid för varje ton färdigt stål.
Det motsvarar 78 miljoner ton i utsläppsminskningar. Nästan det dubbla av alla koldioxidutsläpp som genereras i Sverige varje år.