Med passion för fossilfritt stål

Det hela startade med en idé, ett tävlingsförslag, ett pris, ökat självförtroende, ett projektförslag som vann gehör hos tre stålföretag, två skogs-/jordbruksföretag, två av världens ledande tekniska högskolor med erfarna forskare och så till sist, gillande från Energimyndigheten som valde att delfinansiera en genomförbarhetsstudie. Läs mer

De deltagande företagen har alla ett djupt engagemang i klimat- och utvecklingsfrågor och industrinyttan av FerroSilva uttryckte de i samband med bildandet av konsortiet. Läs mer

Ett av företagen som var med i konsortiet såg sen potentialen att säkra en ren råvara på ett sätt som var i linje med dess mycket höga klimatambitioner. Så fanns plötsligt en lokalisering för en första anläggning på outnyttjad industrimark med nödvändig infrastruktur. Läs mer

FerroSilvas ledning är idag ett lag med decennier av erfarenhet från ledande positioner inom svensk och europeisk stålindustri, forskning och finans. Tillsammans har vi startat FerroSilva för att revolutionera stålindustrin och minska världens klimatutsläpp, någonting vi alla brinner för. Läs mer