Starten

FerroSilva startade som ett projekt med ursprung på “Avdelningen Processer vid Institutionen för Materialvetenskap”, på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Våren 2020 vann Peter Samuelsson och Rutger Gyllenram KTH Innovations pris med FerroSilva som bästa förslag för att sänka utsläppen av växthusgaser och våren 2021 beslutade Statens Energimyndighet, STEM, att delfinansiera en genomförbarhetsstudie som avslutades hösten 2022.

I projektkonsortiet fanns företrädare för stålindustrin representerade av Ovako, Alleima och Uddeholm samt skogsindustrin representerade av Sveaskog och Lantmännen. Forskningsarbetet utfördes av KTH med stöd av 
Chalmers och förstudiearbetet genomfördes av MMM Management Advice AB samt Kobolde & Partners AB.