Ovako som FerroSilva-pionjär

Ovako är ett världsledande företag inom specialstål som under lång tid arbetat för att sänka klimatutsläppen. De avancerade produkterna kräver ren råvara och därför är järnsvamp från FerroSilva en viktig komponent i en framtida råvarumix. Detta gäller särskilt om stängning av masugnar i Sverige och vår omvärld skulle leda till brist på rent skrot.

På den plats där FerroSilvas första anläggningar är tänkt att uppföras stod tidigare verkets masugn vilken revs för några decennier sedan. Den infrastruktur som Ovako kan erbjuda med järnvägsförbindelser, elkraft mm är av stor betydelse, liksom korta transporter av slutprodukten järnsvamp till stålverket.