FerroSilva är ett tillväxtorienterat Greentech-bolag som agerar på snabbt växande marknader för fossilfri järnsvamp och biogena råvaror.

Vi finansierar just nu vår första fabrik för att tillverka 50 000 årston fossilfri järnsvamp från år 2027/2028. Därmed skapar vi också förlagan för kommande fabriker och teknologilicensiering globalt.

Vi behöver bara 10% av den elenergi som krävs för fossilfri järnsvamp från elektrolysbaserade processer för vätgas. Dessutom levererar vi en fullt uppkolad järnsvamp.

Genom att bygga en process där större delen av energibehovet hämtas från biomassa öppnar vi dörrarna för en ny industrilogik för järnråvara. Och nya geografiska förutsättningar.

Vår energisnåla produktionsprocess är världsunik – men bygger på beprövade delprocesser, som finns i full skala i andra industrier.

Vi har ett nära samarbete med ledande företag inom stål- och skogsindustrierna samt intressenter för biogen koldioxid.

FerroSilva har fått stöd från Energimyndigheten

Vi publicerar nyheter om FerroSilva via LinkedIn.

Är du investerare och vill veta mer? Följ oss här.

Välkommen att kontakta oss.

Karin Reuterskiöld, hållbarhets- och investeringsfrågor
Mail: karin.reuterskiold@ferrosilva.com

Göran Nyström, försäljnings- och marknadsfrågor
Mail: goran.nystrom@ferrosilva.com