Vi möjliggör energieffektivt utsläppsfritt stål
för en värld utan fossila utsläpp

Produktion av
50 tusen – 3 miljoner
årston stål
från
FerroSilva DRI

kräver
0.015-0.9
TWh el/år
omkring
90%
lägre än vätgasalternativen

och
0.18–10.5
TWh biomassa/år
vilket är
0.3-19%
av outnyttjad biomassa

Vi revolutionerar stålindustrin

Den resulterande koldioxidminskning på
150 tusen – 9 miljoner ton/år jämfört med masugnsproduktion

motsvarar
utsläpp från
125 miljoner – 6250 miljoner
mil med
bensinbil

eller
125 tusen – 6.25 miljoner bensinbilar som kör
1000 mil per år

Med FerroSilvas metod för framställning av järnsvamp uppstår en koldioxidsänka på 845 kg koldioxid per ton stål
om den biogena koldioxiden tas om hand och blir nya produkter eller e-bränsle.

Det är en skillnad mot dagens malmbaserade produktion med masugnar på ungefär tre ton koldioxid per ton stål.

Produktion av 50 tusen ton järnsvamp, som planeras i FerroSilvas första anläggning, motsvarar med
FerroSilva-processen således ett minskat utsläpp på nära 150 tusen ton koldioxid.

Det i sin tur motsvarar mer än 125 miljoner mil med en bensinbil som släpper ut 120g CO2/km
eller mer än 125 tusen personbilar som kör 1000 mil per år.

Skulle hela Sveriges malmbaserade stålproduktion från 3 miljoner ton masugnsjärn ersättas av
FerroSilva-processen skulle besparingarna öka ytterligare 50 gånger till 9 miljoner ton koldioxid motsvarande
6.25 miljoner mil eller 6.25 miljoner bilar.

Kan detta verkligen stämma?
Vi har samlat frågor och svar här.

Biomassa för att göra reduktionsgas ger ett högt förädlingsvärde

FerroSilva-processen ger ett högre förädlingsvärde för biomassa än värme- och elproduktion genom att utnyttja hela den kemiska potentialen.
Detta ökar värdet på denna råvara och möjligheterna att samla in restprodukter som idag lämnas att ruttna i skogen.

Läs mer här

Etablerad processteknik gör FerroSilva processen resurseffektiv

Genom att kombinera etablerade industriella processer på ett nytt sätt skapas
förutsättningar för att lösa behovet av ren järnråvara på ett sätt som Sveriges elnät och tillgången på biomassa klarar.

Läs mer här

Biogen koldioxid och CCU ger en kolsänka

Växande skog tar upp koldioxid.
Processtegen fram till stål släpper ut en del men om den insamlade koldioxiden från FerroSilva-processen används till produkter (CCU) skapas en kolsänka på 845 kg koldioxid per ton stål.

Läs mer här.

FerroSilva-processen är konkurrenskraftig

Den genomförbarhetsstudie som gjorts där produktion med naturgas + CCS (brun), biogen syngas med CCU (grön) och vätgas från elektrolysör (blått) vid i övrigt identiska förhållanden, visade att FerroSilva-processen är konkurrenskraftig vid medelhögt naturgaspris och normal elpris.

Läs mer här

Nu arbetar vi på en första anläggning
om 50 000 årston DRI
Inriktningen är Ovakos verk i HOFORS

Den första anläggningen

Skissas nu för Hofors där den gamla masugnen stod.

Stålverket ligger några hundra meter bort och anläggningen kan dra nytta av den befintliga infrastrukturen som el och järnväg.

Designen är utförd av Katarina Hamilton.

Nu är det snart dags att sätta igång.

FerroSilvas ledning är idag ett lag med decennier av erfarenhet från ledande
positioner inom svensk och europeisk stålindustri, forskning och finans.

“Tillsammans har vi startat FerroSilva för att revolutionera stålindustrin och minska världens klimatutsläpp, någonting vi alla brinner för.”

Detta kommer vi berätta mer om när vi har kommit längre.